Chuyện gì đang diễn ra


  • Smart phone screen displaying Littmann Learning Institute app.

    Ứng dụng Đào tạo thính chẩn bỏ túi.

    Ứng dụng Học viện Nghiên cứu 3M™ Littmann® có chứa nguồn tài liệu đào tạo nhằm giúp cải thiện kỹ năng thính chẩn, đây thực sự là một nguồn tư liệu âm thanh tham khảo tuyệt vời có thể cùng bạn đi khắp mọi nơi. Ứng dụng này hiện đã có trên ứng dụng điện thoại Apple iOS và Android.

    Thông tin chi tiết của ứng dụng


FOLLOW 3M™ LITTMANN® BRAND
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG. Java is a registered trademark of Oracle.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt