Software

 
0 Kết quả 
Software
0 Kết quả 
Tìm kiếm sản phẩm

Software

0 Kết quả 
3M Electronic Stethoscope Model 3200 in top, side, and diaphragm views on a white background.
 • Telemedicine và Phần mềm ứng dụng

  Nâng quy trình thính chẩn lên một tầm cao mới.

  Tăng cường tính năng cho sản phẩm Ống nghe Điện tử 3M™ Littmann® Electronic Model 3200 với phần mềm hiển thị sóng âm thanh và telemedicine.

  Bạn muốn phát triển ứng dụng cho riêng doanh nghiệp? Hãy trải nghiệm Bộ công cụ Phát triển Phần mềm và tham gia vào cộng đồng Lập Trình Viên của chúng tôi. Liên hệ 3M.

Hiển thị 0-1 của 0 Sản phẩm phù hợp
Lựa chọn của bạn:
  FOLLOW 3M™ LITTMANN® BRAND
  Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG. Java is a registered trademark of Oracle.
  Thay đổi địa điểm
  Việt Nam - Tiếng Việt