THẺ NHẬN DẠNG ỐNG NGHE 3M™ LITTMANN®, 40008, MÀU XÁM

3M ID 70200788225
  • Thẻ nhận dạng giúp dễ dàng nhận dạng ống nghe
  • Bao gồm một bảng tên để ghi tên và khắc tên
  • Phù hợp với tất cả các mẫu
  • Nhỏ, gọn, và tiện lợi khi sử dụng
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Phù hợp với mọi kích thước, Thẻ nhận dạng ống nghe, Màu xám

  • Thẻ nhận dạng giúp dễ dàng nhận dạng ống nghe
  • Bao gồm một bảng tên để ghi tên và khắc tên
  • Phù hợp với tất cả các mẫu
  • Nhỏ, gọn, và tiện lợi khi sử dụng

Đề xuất ứng dụng

  • Thể hiện cá tính qua ống nghe 3M Littmann
Thông số kỹ thuật
Loại sản phẩm
Thẻ nhận dạng
Mẫu
Tất cả ống nghe
Màu sản phẩm
Màu xám
Thương hiệu
Littmann®

FOLLOW 3M™ LITTMANN® BRAND
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG. Java is a registered trademark of Oracle.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt