Thẻ Nhận Dạng Ống Nghe 3M™ Littmann®, 40007, Màu Đen

3M ID 70200788217
  • Thẻ nhận dạng giúp dễ dàng nhận dạng ống nghe
  • Bao gồm một bảng tên để ghi tên và khắc tên
  • Phù hợp với tất cả các mẫu
  • Nhỏ, gọn, và tiện lợi khi sử dụng
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Phù hợp với mọi kích thước, Thẻ nhận dạng ống nghe, Màu đen

  • Thẻ nhận dạng giúp dễ dàng nhận dạng ống nghe
  • Bao gồm một bảng tên để ghi tên và khắc tên
  • Phù hợp với tất cả các mẫu
  • Nhỏ, gọn, và tiện lợi khi sử dụng

Đề xuất ứng dụng

  • Thể hiện cá tính qua ống nghe 3M Littmann
Thông số kỹ thuật
Loại sản phẩm
Identification Tag
Mẫu
Tất cả ống nghe
Màu sản phẩm
Đen
Thương hiệu
Littmann®

FOLLOW 3M™ LITTMANN® BRAND
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG. Java is a registered trademark of Oracle.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt