• Thẻ nhận dạng ống nghe 3M™ Littmann®, Màu đen, 40007
 • Thẻ nhận dạng ống nghe 3M™ Littmann®, Màu đen, 40007

  3M ID 70200788217
  • Thẻ nhận dạng giúp dễ dàng nhận dạng ống nghe
  • Bao gồm một bảng tên để ghi tên và khắc tên
  • Phù hợp với tất cả các mẫu
   Thêm
  Thông tin chi tiết

  Phù hợp với mọi kích thước, Thẻ nhận dạng ống nghe, Màu đen

  • Thẻ nhận dạng giúp dễ dàng nhận dạng ống nghe
  • Bao gồm một bảng tên để ghi tên và khắc tên
  • Phù hợp với tất cả các mẫu

  Đề xuất ứng dụng

  • Thể hiện cá tính qua ống nghe 3M Littmann
  FOLLOW 3M™ LITTMANN® BRAND
  Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG. Java is a registered trademark of Oracle.
  Thay đổi địa điểm
  Việt Nam - Tiếng Việt