Hero Banner Heading 1

Hero Banner Long Description

Prominent Link

Liên hệ với bộ phận chuyên trách về Ống nghe 3M™ Littmann®

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Muốn chia sẻ quan điểm hoặc đặt câu hỏi? Chúng tôi luôn lắng nghe bạn. Để liên hệ online với chúng tôi, vui lòng hoàn thành biểu mẫu dưới đây. Nếu câu hỏi hoặc bình luận của bạn cần được trả lời, 3M sẽ phản hồi kịp thời.

Tất cả các mục sau đều bắt buộc trừ những mục được ghi chú là không bắt buộc

  • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này nhằm phản hồi yêu cầu của bạn như đã được mô tả trong Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân của chúng tôi.

    Lưu ý rằng, thông tin của bạn (bao gồm nội dung ban đầu và những hồi đáp sau này) có thể được chuyển sang một máy chủ tại Hoa Kỳ nhằm lưu trữ và đánh giá. Nếu bạn không đồng ý với cách sử dụng thông tin cá nhân này, vui lòng không sử dụng hệ thống Liên hệ 3M.

  • Gửi
Cảm ơn bạn đã liên hệ về Ống nghe 3M™ Littmann®

Chúng tôi sẽ phản hồi lại yêu cầu của bạn trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, đối với một số câu hỏi đặc biệt, sẽ cần tìm hiểu thêm nhằm đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Hãy gọi cho chúng tôi!

1-800-440-360