Bảo hành và Sửa chữa Ống nghe Littmann


Dịch vụ sửa chữa ống nghe 3M™ Littmann®

Tìm hiểu xem liệu ống nghe Littmann của bạn có được bảo hành hay không và xem các dịch vụ sẵn có cũng như giá thành dịch vụ (trong và ngoài điều kiện bảo hành)


 • Circular icon of a check mark on a shield.

  Thông tin Bảo hành Ống nghe Littmann

  Thời hạn bảo hành bắt đầu có hiệu lực từ ngày bạn mua ống nghe Littmann. Thời hạn bảo hành sẽ được xác minh trên hóa đơn mua hàng.

  Nếu có bất kỳ lỗi nào về sản xuất hoặc vật liệu xảy ra trong quá trình bảo hành, chúng tôi sẽ hỗ trợ bảo hành ống nghe Littmann của bạn miễn phí, ngoại trừ những trường hợp sản phẩm bị phá hoại một cách cố ý hoặc hư hỏng do tai nạn.

  Bảo hành đã hết hạn? Đừng lo. Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa ống nghe Littmann với giá thành hợp lý, bao gồm sửa chữa dây nghe, quai nghe, chuông nghe, vòng đệm dẻo và tai nghe. Bạn có thể tìm mua bộ phận và phụ kiện thay thế tại go.3m.com/littmannparts.

  Thời hạn bảo hành theo model

  Ống nghe Littmann® Master Cardiology™ - 7 năm

  Ống nghe Littmann® Cardiology STC - 6 năm

  Ống nghe Littmann® Cardiology III™ - 5 năm

  Ống nghe Littmann® Classic III™ - 5 năm

  Ống nghe Littmann® Master Classic II™ - 3 năm

  Ống nghe Littmann® Classic II S.E. - 3 năm

  Ống nghe Littmann® Classic II Infant-Sơ sinh - 3 năm

  Ống nghe Littmann® Classic II Pediatric-Nhi khoa - 3 năm

  Ống nghe Điện tử Littmann® Model 3200 - 2 năm

  Ống nghe Điện tử Littmann® Model 3100 - 2 năm

  Ống nghe Littmann® Select và Ống nghe Lightweight II S.E. - 2 năm

  Ống nghe Littmann® Teaching - 3 năm

FOLLOW 3M™ LITTMANN® BRAND
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG. Java is a registered trademark of Oracle.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt