1. Việt Nam
  2. Ống nghe 3M Littmann
  3. Ống nghe của tôi

Dành cho bạn và ống nghe của bạn

cách sử dụng ống nghe y tế Littmann
Ống nghe 3M™ Littmann® của tôi

Bạn là chủ sở hữu Ống nghe 3M™ Littmann®? Tìm kiếm tài liệu và chỉ dẫn hữu ích để có được trải nghiệm sản phẩm 3M™ Littmann® tuyệt vời.

  • Xem những chỉ dẫn hữu ích về cách sử dụng ống nghe Littmann để sử dụng thoải mái hơn và hiệu suất âm thanh tốt hơn. 

  • Tìm hiểu cách vệ sinh và bảo quản Ống nghe 3M™ Littmann để đảm bảo hiệu suất truyền âm tối ưu và giảm thiểu rủi ro nhiễm khuẩn. 

  • Xem những chỉ dẫn thính chẩn cơ bản và tải về hướng dẫn sử dụng 3M™ Littmann®.