Sự kiện sắp diễn ra liên quan đến sản phẩm ống nghe


 • Doctor wearing a 3M Littmann Cardiology III Stethoscope.
  Đại học Tim mạch Hoa Kỳ: ACC.16

  Phiên họp và triển lãm khoa học thường niên lần thứ 65
  2-4 tháng Tư, 2016 | Chicago IL, Hoa Kỳ

 • Doctor wearing a 3M Littmann Cardiology III Stethoscope.
  Tổ chức Tim mạch Thế giới

  Hội nghị Thế giới về Tim và Sức khỏe Tim mạch
  4-7 tháng Sáu, 2016 | Mexico City, Mexico


 • Doctor wearing a 3M Littmann Cardiology III Stethoscope.
  Hiệp hội Tim mạch Châu Âu

  Hội nghị ESC
  27-31 tháng Tám, 2016 | Rome, Ý

 • Doctor wearing a 3M Littmann Cardiology III Stethoscope.
  Hiệp hội Hô hấp Châu Âu

  Hội nghị Quốc tế ERS
  3-7 tháng Chín, 2016 | Luân Đôn, Vương Quốc Anh