1. Việt Nam
 2. Ống nghe 3M Littmann
 3. Đào tạo
 4. Ứng dụng Học viện Nghiên cứu 3M™ Littmann®

Ứng dụng Học viện Nghiên cứu 3M™ Littmann®


 • Smart phone screen showing the self-test section of the Littmann Learning Institute app.

  Việc đào tạo kỹ năng thính chẩn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

  Nội dung đào tạo chuyên môn nhằm giúp bạn cải thiện kỹ năng thính chẩn và hướng dẫn sử dụng ống nghe Littmann hiệu quả hơn. Ứng dụng Học viện Nghiên cứu 3M™ Littmann® bao gồm những bài tự học với tiếng tim và phổi, cùng những tình huống giả định của bệnh nhân giúp bạn cải thiện khả năng chẩn đoán, tự kiểm tra nhằm theo dõi quá trình đào tạo, thư viện âm thanh và nhiều tính năng trong cùng 1 ứng dụng.

  Nội dung cơ bản và chuyên sâu: Tải ứng dụng và tự trải nghiệm nội dung đào tạo cơ bản miễn phí. Để có thể truy cập nội dung đào tạo đầy đủ (chuyên sâu) mà không phải đóng thêm phí, sử dụng phiếu mua hàng (voucher) nhận được từ nhà cung cấp khi mua ống nghe Littmann. Hoặc, bạn có thể truy cập nội dung đầy đủ bằng cách mua ứng dụng với giá 50$ từ Cửa hàng ứng dụng iTunes hoặc Google Play.

  Hãy tải ứng dụng và bắt đầu khóa đào tạo ngay hôm nay!

  Tải ứng dụng miễn phí cho Apple iOS từ iTunes App Store

  Tải ứng dụng miễn phí cho Android từ Google Play