Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

littmann malaysia

Hỗ trợ 3M Littmann

Nhận tất cả thông tin hỗ trợ, bảo hành và sửa chữa mà bạn cần cho Ống nghe 3M™ Littmann®.


  • Tìm kiếm thêm thông tin về sửa chữa ống nghe Littmann, và đăng ký bảo hành ống nghe online. 

  • Bạn có câu hỏi, bình luận hoặc đề xuất nào cho chúng tôi không? Hãy cho chúng tôi biết; chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn.

  • Tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi thông thường – từ sửa chữa, thay thế phụ kiện đến hướng dẫn cách sử dụng ống nghe y tế Littmann. 

  • Đăng ký bảo hành sản phẩm trong ba phút hoặc nhanh hơn.