Sử dụng Ống nghe Điện tử


  • Close-up of the chestpiece and controls of a 3M Littmann Electronic Stethoscope Model 3200.

    Đừng bỏ lỡ âm thanh bạn cần nghe.

    Ống nghe Điện tử 3M™ Littmann® model 3100 và model 3200 phức tạp hơn một chút so với ống nghe Littmann cơ học. Tuy nhiên, nếu bạn dành thời gian để tìm hiểu tường tận về công cụ tuyệt vời này, chắc chắn bạn sẽ có được một trải nghiệm thính chẩn tuyệt hảo.

    Bluetooth® là thương hiệu đã được đăng ký của Bluetooth SIG.

FOLLOW 3M™ LITTMANN® BRAND
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG. Java is a registered trademark of Oracle.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt